BANEKARTET ER GYLDIG OGSÅ I 2018

Greenfee:

Kr 200,- pr dag.
Kr 100,- for medlemmer uten spillerett.